2013 Vol.VII №1

Senator S.A.

Editor's Preface

3

Makarova Yu.V., Prokhorova N.V., Golovlyov A.A. 

Materials to the flora of the western part of the Sokolyi mountains (Samara region)

28-46

Saksonov S.V., Senator S.A., Rakov N.S., Vasyukov V.M.

Vascular plants of the Mogutovaya mountain (Zhigulevsk upland, Samara region)

47-68

Rakov N.S., Saksonov S.V., Senator S.A., Vasyukov V.M.,Ivanova A.V., Safronova I.N., Gorlov S.E.

The tenth expedition of the Institute of ecology of the Volga river basin of the RAS: flora of Sengiley mountains (Ulyanovsk region)

79-103

Senator S.A., Saksonov S.V., Rakov N.S.

Bibliography of the flora of Central Russia (a review)

111-117

2013 Vol.VII №2

Senator S.A.

Editor's Preface

3

Saksonov S.V., Vasyukov V.M., Senator S.A.,Ivanova A.V., Rakov N.S., Gorlov S.E. 

Materials to the flora of Sernovodskyi shikhan and its surroundings (High Zavolzhie)

28-40

Pis’markina E.V., Labutin D.S., Puzyr’kina M.V. 

Floristic materials for the Red book of the Republic of Mordovia

77-79

Rostovtseva M.V., Mozhayeva G.F., Rytikova O.V., Mazei N.G., Vasjukov V.M.

Additions to the plant collections of the Sprygin Botanical garden, Penza

100-110

2013 Vol.VII №3

Senator S.A.

Editor's Preface

3

Rakov N.S., Saksonov S.V., Senator S.A., Ivanova A.V.

Flora of stow «Shilovskaya strelka» (Ulyanovsk region)

63-76

Sukhorukov A.P., Vasjukov V.M., Rakov N.S., Lysenko T.M.

Addition to flora of Samara region

77-92

Golub V.B., Maltsev M.V.

List of syntaxa of the Lower Volga valley

112-122

Parfyonov V.I., Yakovleva I.M., Savchuk S.S.

Dmitriy I. Tretyakov – to the 60th Anniversary

123-135

2013 Vol.VII №4

Senator S.A.

Editor's Preface

3

Novikova L.A., Vasjukov V.M.

Caryophyllaceae juss. in Red book of Penza region

86-92

Dronin G.V., Vasjukov V.M., Rakov N.S., Saksonov S.V., Senator S.A.

12th expedition-conference, devoted to the 75th Annyversary of Y.A. Pchelkin

109-113