2014 Vol.VIII №1

Senator S.A.

Editor's Preface

3

Czhobadze A.B., Philippov D.A., Levashov A.N.

Vascular plants of Vologda part of Andomskaya height

20-42

Rakov N.S., Saksonov S.V., Senator S.A.

Flora of the Bannye islands (Ulyanovsk region)

53-65

Solovyova V.V., Saksonov S.V., Senator S.A

Flora and vegetation of the Syzran reservoir

66-74

Golovanov Y.M., Abramova L.M.

Urban flora of Meleuz town (Republic of Bashkortostan)

79-120

2014 Vol.VIII №2

Vasjukov V.M., Ivanova A.V., Senator S.A., Saksonov S.V.

Flora materials of the Kuznetsk district in Penza Region

57-66

Rykovskij G.F., Tret'jakov D.I., Dubovik D.V., Savchuk S.S.

Viktor I. Parfjonov – to the 80th anniversary

111-114

2014 Vol.VIII №3

Senator S.A.

Editor's Preface

3

Khomutovskiy M.I.

Orchids  of  Valdai  elevation

45-62

Miftakhova S.R., Abramova L.M.

Crop wild relatives of Bashkortostan Republic

63-80

Prilepsky N.G., Demidova A.N., Makeeva G.J., Preobrazhenskaja E.S., Shutov V.V.

Study  of  forest  vegetation  of  Kostroma  region in  the  end  of  XX  –  the  beginning  of  XXI  century

135-148

2014 Vol.VIII №4

Senator S.A.

Editor's Preface

3

Senator S.A., Vasjukov V.M., Ivanova A.V.,

Novikova L.A., Saksonov S.V., Silaeva T.B., Rakov N.S.

Flora and vegetation of the central part of the Privolzhskaja upland (based on XIII expedition-conference of Institute of ecology of Volga basin of the RAS)

14-85