2018 Vol. XII № 1

Saksonov S.V., Senator S.A., Vasjukov V.M., Tashev A.N.

Flora  of  the  Muranskij  forest (Predvolzh'e,   Samara  region)

18-73

Radchenko V.G., Mosyakin S.L., Tokhtar V.K., Ilinskaya A.F.,

Protopopova V.V., Shevera M.V., Pashkevych N.A., Boiko A.V.

Raisa  I.  Burda  (to  the  75th  Anniversary  of  Birthday)

135-145

2018 Vol. XII № 2

Knyazev M.S., Tretyakova A.S., Podgaevskaya E.N., Zolotareva N.V., Kulikov P.V.

Annotated checklist of the flora of Sverdlovsk region.

Part III: Dicotyledonous plants (Aristolochiaceae Monotropaceae)

4-95

Shcherbakov A.V., Panasenko N.N., Lyubeznova N.V.

Checklist of vascular aquatic plants of the Bryansk oblast

128-137

Taran G.S., Tyurin V.N., Dyachenko A.P.

About two associations of the ob river alluvial vegetation, Tomsk region

153-169

2018 Vol. XII № 3

2018 Vol. XII № 3

Baranova O.G., Shcherbakov A.V., Senator S.A.,

Panasenko N.N., Sagalaev V.A., Saksonov S.V.

The  main  terms  and  concepts used  in  the  study  of  alien  and  synanthropic  flora

4-22

Senator S.A., Vasjukov V.M., Zibzeev E.G., Korolyuk A.Y., Saksonov S.V.

Materials  for  the  flora  of   Volgograd  region

23-43

Astakhov D.M., Bocharova I.A., Golovanova M.A., Gorbushina, V.V., Gordeev D.A.,

Goremykina E.V., Zenkina T.E., Isupov, I.B., Colmucidi S.V., Kuragina N.S.,

Maltsev M.V., Nefedieva E. E., Sevryukova G.A., Tovmasyan L.A.

To Anniversary of Sagalaev Vadim Aleksandrovich

102-133

Фиторазнообразие Восточной Европы /

Phytodiversity of Eastern Europe © 2014-2020

 

Учредитель:

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки

Институт экологии Волжского бассейна Российской академии наук

  

Fedetal State Bugetary Institution of Sciense

Institute of Ecology of the Volga River basin of the Russian Academy of  Sciences

http://www.ievbras.ru/

 

Главный редактор: С.А. Сенатор

Editor-in-Chief:           Stepan A. Senator

Наш адрес: 445003, Россия, Тольятти, ул. Комзина, 10

 

Our address: 10 Komzina Str., Togliatti, 445003, Russia

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • YouTube
  • Pinterest
  • Instagram